26 Temmuz 2014 Cumartesi

Anadolu, Büyük İskender Devri, Pergamon Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu

                   Büyük İskender, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gittiğimde çektiğim fotoğraf

Üç tarafının denizlerle çevrili olması, olumlu  iklim koşulları, verimli toprak ve bol su nedeniyle, Anadolu toprakları tarih boyunca, medeniyetleri kendine çekmiştir. Pers Krallığını yenen Büyük İskender, Makedonya'dan Hindistan'a kadar uzanan büyük bir İmparatorluk kurmuştu. O zamanki dünyanın yarısını 13 yılda fethetmişti, fakat hükümdarlığı kısa sürdü, 33 yaşında iki hafta süren ateşli bir hastalıktan sonra Babil'de öldü. Tarih kitaplarının bazısında sıtmadan, bazısında batı Nil virüsünden, ya da zehirlenerek öldüğü yazar, bugün bile ölüm nedeni kesin olarak belirlenmiş değil.


İskender'in ölümünden sonra imparatorluk parçalanır ve pek çok krallık kurulur.
Kuzeybatı Anadolu'da Bitinya Krallığı
Karadeniz kıyısında Pontus Krallığı
Orta Anadolu'da Kapadokya Krallığı
Batı Anadolu'da Bergama Krallığı
Bu krallıklar içinde en dikkate değer Pergamon (Bergama) Krallığı'dır. Bergamalılar koyun ve keçi derisinden parşömen kağıdını bulan medeniyettir. 2014'tePergamon kenti Unesco Dünya Mirası listesine girmiştir. Fakat yine Bergama ile üzücü bir olay vardır. Alman yol mühendisi "arkeolog" Carl Humann, Bergama'da yapılan kazıda ortaya çıkan Zeus Sunağı'nı, 2. Abdülhamid'in izniyle, parça parça Berlin'e taşımıştır.
Yukarıdaki fotoğrafta sunağın boş kalan yerini ve Berlin Müzesi'ndeki Zeus Sunağı'nı görüyorsunuz.


Maalesef, alt tarafı taş diyen zihniyetler yüzünden, bugün pek çok önemli eser yurt dışındaki müzelerde sergileniyor, ziyaretçi akınına uğruyor. Yukarıda Louvre Müzesi'ndeki Üç Güzeller Mozaiği.


                                                British Müze'deki Nereidler Anıtı


                                         Berlin Müzesi'ndeki Milet Agora Kapısı


İstanbul Bozdoğan Kemeri ve Antalya Aspendos Tiyatrosu, M.Ö 1. yy.da kurulan Roma İmparatorluğu'nun günümüze kadar gelebilen önemli eserlerinden. Yazılı kanunları bugünkü Avrupa hukukunun temellerini oluşturur ve imparatorluğun kuruluşuyla Ortaçağ başlamış olur.


                                                       Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı

375 yılında Kavimler Göçü'yle başlayan karışıklıklardan sonra Roma İmparatorluğu doğu ve batı diye ayrılır ve 476 yılında Bizans İmparatorluğu kurulur. Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Aya İrini, Binbirdirek Sarnıcı, Bizans'tan günümüze kadar gelen eserlerdir ve Bizans İmparatorluğu 1453'de Fatih Sultan Mehmed tarafından yıkılır.


Hiç yorum yok: