26 Temmuz 2014 Cumartesi

Medeniyetlerin İnsanlık Tarihine Katkıları


Mezopotamya kavimlerinden Sümerler, çok tanrılı bir topluluktu.Ülkeyi rahip krallar yönetirdi, ziggurat denilen tapınaklar yapmışlardı. Sümerlerin tarihe bıraktığı izlere bakarsak, çivi yazısını bulmuşlardı, ilk yazılı kanun Sümerler zamanında yapılmıştı. Sümerler ayrıca matematikte çok ileri gitmişti, dört işlemi bulmuş, dairenin alanını hesaplamış, çarpma bölme işlemi hazırlamışlardı.


Bir ayı 30 gün, bir yılı 360 gün olarak hesaplamışlardı. Edebiyatlarında Gılgamış Destanı, Yaradılış Destanı, Tufan Hikayesi önemlidir. Gılgamış Destanı tarihin en eski yazılı destanıdır, 12 kil tablete çivi yazısıyla yazılmıştır. Kral Gılgamış'ın ölümsüzlüğü arayış öyküsüdür. Destanın sonunda  kral ölümsüzlüğü arama çabalarının boş olduğunu, ancak büyük bir ad bırakarak, ölümsüz olunacağını kabul eder. Yukarıdaki fotoğrafta ise, Sümerlerden kalan tarihin en eski aşk şiiri görülüyor, İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi'nde fotoğraflamıştım. Babillilerin ünlü kralları Hammurabi'nin adıyla bilinen, tarihteki ilk anayasa "Hammurabi Kanunları" tabletlerini de aynı müzede görebilirsiniz, müze Arkeoloji Müzesi bahçesi içinde.


Mısır medeniyeti kuşkusuz, tarihteki en önemli medeniyetlerden biriydi. Nil Nehri'nin suladığı topraklardaki bu medeniyeti bildiğiniz gibi Firavunlar yönetiyordu. Bu tanrı krallar için günümüze kadar da gelebilen Piramitler yapılırdı.Çok tanrılı dine inanıyorlardı, tanrıları insan ve hayvan şeklindeydi. Ekonomileri tarım, ticaret ve madenciliğe dayalıydı. Hiyerogrif yazısını, papirus yapraklarını yazı için kullanmayı, pi sayısını bulan da Mısırlılardı.

Hiç yorum yok: