23 Temmuz 2014 Çarşamba

Anadolu Medeniyetleri, Likya, Frigya


Likyalılar M.Ö 3000 yılının ikinci yarısında, Anadolu'nun güneyinde Teke Yarımadası'nı kapsayan bölgeye yerleşmişler. Likya "ışık ülkesi" anlamına geliyormuş. Likya'dan günümüze pek çok kaya mezarı kalmıştır. Medeniyetin Hint-Avrupa kökeninden geldiği biliniyor. Uygarlık pek çok depremle yıkılsa da yeniden yapılanmış, tarih sahnesinden silinmesi ise Perslerin işgaliyle gerçekleşmiş.Kökenleri Balkanlar'a dayanan Frigler, M.Ö 1200'lü yıllarda Anadolu'ya gelmiş, günümüzde Sakarya vadisinde, Eskişehir, Afyon, Kütahya'nın olduğu topraklarda yaşamışlar. Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra kurulmuştur, başkentleri Gordion'dur (günümüzde Ankara Polatlı'nın olduğu yer). En büyük gelir kaynakları tarımdı, çivi yazısı kullanıyorlardı, maden işçiliğinde ve dokumacılıkta ileri gitmişlerdi (tapates kilimleri ünlüdür). Kimmerler topraklarını işgal ettiğinde Kral Midas intihar etmiş ve uygarlık tarihten silinmiştir.
Hiç yorum yok: